Lek za povišen pritisak pomaže u redukovanju simptoma shizofrenije?

U izdanju časopisa JAMA Psychiatry iz maja 2013. objavljen je rad koji je velikom brzinom proputovao psihijatrijskom zajednicom. S vremena na vreme pojave se otkrića toliko neobična da naučna zajednica ne može da ih dočeka bez entuzijazma, rekao je o ovoj studiji dr Džozef Kojl, profesor psihijatrije sa Harvarda. Istraživanje su sproveli istraživači iz Kanade i Brazila koji se bave proučavanjem trendova u psihofarmakologiji.

Ispitivani lek je u upotrebi od 1929. godine i zove se natrijum nitroprusid. Ovaj lek ima uticaj na tonus arterijskih krvnih sudova zbog čega se dugo godina koristio u lečenju povišenog pritiska. Naučnici sa Univerziteta u Alberti i Univerziteta u Sao Paolu otkrili su da kod laboratorijskih miševa kojima su dati blokatori NMDA receptora (što uzrokuje simptome shizofrenije) natrijum nitroprusid uklanja sve postojeće simtpome. Nakon ovog otkrića, naučnii su pretpostavili da bi isti lek mogao imati sličan efekat i kod ljudi. Continue reading

Shizofrenija, uspešnost terapije i geni za serotoninske receptore

Mala mutacija na genu za serotoninski receptor 2a povezana je sa visokim rizikom za razvoj shizofrenije. Varijanta gena za ovaj receptor nazvana “rs6314” utiče na razvoj kognitivnih sposobnosti kod ljudi bez obzira da li imaju shizofreniju ili ne, tvrdi profesor Alesandro Bartolino sa Univerziteta u Bariju. Ranije istraživanja ovog receptora povezala su različite varijante gena sa veličinom nekih moždanih struktura kao što je hipokampus – deo limbičkog sistema ljudi koji igra važnu ulogu u pamćenju.

Mnogi ljudi koji imaju ovu gensku mutaciju neće razvitii shizofreniju, premda je statistički i kod njih rizik povišen. Stoga ova analiza ne može da se koristi kao “skrining” test za shizofreniju. Značaj ovog istraživanja leži u tome što je tim profesora Bartolina povezao prisustvo ove mutacije kod osoba koje imaju shizofreniju sa načinom na koji reaguju na terapiju. Primećeno je da ovaj gen određuje način na koji će osoba reagovati na terapiju olanzapinom (atipični antipsihotik kod nas registrovan kao Zalasta) ili klozapinom (Leponex).

Premda je to još uvek domen “naučne fantastike”, ovakva istraživanja predstavljaju male pomake ka personalizovanom tretmanu shizofrenije. Ako bi lekari preliminarnim analizama mogli da odrede na koje će lekove pacijenti bolje regovati, mnogo bi se brže pronašla doza i kombinacija lekova koja bi garantovala stabilnost i maksimalno smanjila rizik od relapsa.

Boston Gloub: Antitela na raskršću psihijatrije i neurologije

Analisa Majer je sanjala o tome da se preseli na Menhetn kako bi se upisala na koledž i kako bi po prvi put glasala na predsedničkim izborima 2008. godine. Sve se to polako počelo menjati tokom njene prve godine studije. Ponašanje ove asertivna i živahne osamnaestogodišnjakinje počelo je da se menja. Postala je neodlučna, povučena i sklona iznenandim besnim reakcijama. A onda je imala i prvi napad. Continue reading

20 dokazanih načina za smanjenje stresa

U današnjem svetu se borimo sa stresom svakodnevno. S obzirom na to da je on jedan od glavnih faktora rizika koji ugrožavaju zdravlje, trebalo bi na vreme da savladate metode koje mogu da pomognu u oslobađanju od stresa. Na mnoge životne situacije ne mozemo da utičemo, ali možemo da utičemo na način na koji te situacije interpretiramo i kako se nosimo sa njima. Veliki broj terapija i rešenja pomažu dugoročno. Kratkoročno, možete pomoći sami sebi. Evo nekih metoda čije efekat smanjuje stres već u prvih par minuta. Continue reading

Zašto nismo onakvi kakvi smo očekivali da ćemo biti?

Кada se setimo sebe kakvi smo bili u prošlosti, ta osoba nam deluje kao neko drugi. Shvatimo koliko su se naše ličnosti i ukus promenili tokom godina. Međutim, obično kada gledamo ispred sebe, u budućnost, nekako očekujemo da ćemo ostati isti, izjavio je tim psihologa opisujući istraživanje koje su sproveli o ljudskoj samo-percepciji.

Oni su ovaj fenomen nazvali „kraj istorije iluzije“, u kojoj ljudi teže da „potcenjuju koliko će se promeniti u budućnosti“, navodi se u njihovom istraživanju koje je uključivalo više od 19.000 ispitanika starosti od 18 do 68 godina,  navodeći da ta težnja opstaje od tinejdžerskih dana sve do penzionisanja. Continue reading

Novija istraživanja o efikasnosti antidepresiva

U proteklih nekoliko godina mediji sve češće dovode u pitanje delotvornost antidepresiva u lečenju depresije. Britanski independent objavio je skoro analizu stavova medija prema ovoj vrsti lekova, u saradnji sa članovima velike organizacije Rethink Mental Illness. Sve češće se i kod nas govori o “epidemiji prepisivanja lekova”, o “šokantnom porastu upotrebe antidepresiva”, i sl. Iza ovih stavova leži pretpostavka da je propisivanje antidepresiva po sebi nužno loša stvar.

Premda je 2008. objavljena dosta puta citirana i pominjana studija kojom je dovedeno u pitanje efikasnost fluoksetina (Flunirin) i još tri antidepresiva iz ove klase, većina istraživanja koja se objavljuju ipak ne daju ovakve rezultate. Ovde ćemo predstaviti nekoliko skoro objavljenih studija koje pokazuju da i noviji i stariji antidepresivi pokazuju zadovoljavajuću efikasnost i u smanjenju simptoma depresije i u sprečavanju novih depresivnih epizoda. Continue reading

Vežbanje kao pouzdana prevencija demencije

 

Istraživanje koje je početkom februara objavljeno u časopisu Anali interne medicine pokazalo je da osobe srednjih godina koje su u dobroj fizičkoj kondiciji imaju 40% manje šanse da razviju simptome demencije do šezdeset pete godine, u poređenju sa njihovim vršnjacima koji se ne bave nikakvom fizičkom aktivnošću.

Premda naulnici sa Kuper instituta u Teksasu nisu uspeli da naprave direktnu vezu između kognitivnih sposobnosti i vežbanja, smatraju da se zapravo radi o tome da vežbanje pomaže pravilno funkcionisanje kardiovaskularnog sistema što omogućava dotok dovoljne količine kiseonika koja omogućava nesmetano odvijanje metabolizma mozga.

Antidepresivi povezani sa aritmijama

Psihijatri sa Klinike za psihijatriju Opšte bolnice u Masačusecu pregledali su istorije bolesti čak 38 397 pacijenata koji su tretirani antidepresivima. Rezultati sugerišu da antidepresivi iz grupe selektivnih inhibitora preuzimanja serotonina (poznati kao “SSRI”) mogu da doprinesu nastanku srčanih problema kod dugogodišnjih korisnika. Izračunati rizik iznosi 20%. Ovo istraživanje potvrdilo je od ranije poznat podatak da neki stariji antidepresivi iz drugih grupa, poput amitriptilina, imaju slične neželjene efekte.  Continue reading

Jastogom protiv anksioznosti

Omega-3 masne kiseline spadaju u grupu nezasićenih masnih kiselina o čijim se povoljnim efektima poslednjih godina dosta govori. Bogati izvori ovih kiselina mogu se naći u raznolikoj morskoj hrani, posebno u mesu jastoga. Postoje dokazi koji pokazuju da utiču na sniženje nivoa holesterola i triglicerida, istražuje se njihovo antikancersko dejstvo. Istraživanja efekata omega-3 masnih kiselina na simptome psihijatrijskih poremećaja dala su do sada raznolike i neretko kontradiktorne rezultate.

Istraživači sa Državnog univerziteta u Ohaju sproveli su duplo-slepo randomizovano ispitivanje efekata ovih kiselina na simptome depresije i anksioznosti kod studenata medicine, kao i nivoe citokina, markera zapaljenja, za koje se smatra da su povišeni onda kada opadne nivo omega-3 masnih kiselina u krvi. Kako bi testirali ovu hipotezu, uzimali su uzorke krvi kod studenata u ispitnom roku i u periodima kada nisu imali ispite. Od početka studije, studenti su redovno uzimali ili placebo ili 2.5g omega-3 masnih kiselina dnevno.

Statistička analiza pokazala je da porast omega-3 masnih kiselina u krvi utiče na sniženje anksioznosti kod studenata medicine kojima nije postavljana zvanična dijagnoza “anksioznog poremećaja”, kao i da opadaju koncentracije markera zapaljenja, kao što su TNF (faktor nekroze tumora) i interleukin 6. Ovo istraživanje, međutim, nije potvrdilo polaznu pretpostavku da omega-3 masne kiseline utiču i na poboljašanje simptoma depresivnosti.

Depresija: kad antidepresivi ne pomažu, psihoterapija je i dalje efikasna

U časopisu Lancet objavljena je studija koja potvrđuje da je kognitivno-bihejviorana psihoterapija efikasna i kod onih osoba koje su se dugo vremena bezuspešno borile sa depresijom pomoću farmakoterapije.

Ovaj vid psihoterapije bio je uspešan kod čak polovine od 234 pacijenata kojima je standardna psihijatrijska terapija nije pomogla.  Continue reading