Tokom poslednje 2 nedelje, koliko cesto Vam je
neki od sledecih problema pricinjavao teškoce?

Uopšte
ne

Nekoliko
dana

Više od
polovine navedenih
dana

Skoro
svaki
dan

1. Slabo interesovanje da radite nešto.
0
1
2
3
2. Malodušnost, depresija ili beznadežnost.
0
1
2
3
3. Problemi da zaspite, spavate u kontinuitetu ili previše spavanja.
0
1
2
3
4. Osecaj zamora ili nedostatka energije.
0
1
2
3
5. Loš apetit ili prejedanje.
0
1
2
3
6. Loše mišljenje o sebi – ili osecaj da ste promašaj ili da ste razocarali sebe ili svoju porodicu.
0
1
2
3
7. Teškoca da se koncetrišete na stvari kao što su citanje novina ili gledanje televizije.
0
1
2
3
8. Toliko usporeno kretanje ili govor da su drugi to mogli da primete? Ili suprotno – toliko ste uzvrpoljeni ili nemirni da ste se kretali mnogo više nego obicno.
0
1
2
3
9. Misli o tome da bi Vam bilo bolje da ste mrtvi ili o tome da se povredite na neki nacin.
0
1
2
3
Starost:

Pol: Muški
Ženski
Obrazovanje:
Da li ste nekada ranije tražili psihijatrijsku/psihološku pomoc? Da
Ne

Ovaj test služi za skrining i nije dovoljan za postavljanje dijagnoze depresije. Dijagnozu depresije postavlja lekar specijalista na osnovu dijagnostičkih kriterijuma MKB-10.

5-9 Minimalno izraženi simptomi
10-14 Simptomi blagog/umerenog intenziteta
15-19 Simptomi umerenog/teškog intenziteta
>=20 Simptomi teške depresije