ePsihijatar anketa: Šta (ni)je psihoterapija? [3]

  Katarina Pfaf-Krstić, sertifikovani transakcioni analitičar, na naša pitanja odgovorila je ovako:

1. Šta je za vas psihoterapija?

Moje shvatanje jeste da je psihoterapija baš to što joj ime kaže – terapija duše. U realnosti, to znači da  psihoterapija predstavlja niz aktivnosti klijenta kojim on/a otkrivaju šta je ono što ih   sprečava da žive kvalitetnim, ispunjenim životom. Uloga psihoterapeuta je da te aktivnosti  nekada samo prati a nekada i usmerava uz dogovor sa klijentom o tome koji je cilj zajedničkog rada.
2. Šta za vas nije psihoterapija?
Psihoterapija nije “čarobni štapić” kojim će klijent da dobije direktive kako i šta da radi da bi mu/joj bilo “bolje”.

ePsihijatar anketa: Šta (ni)je psihoterapija? [1]

Nezadovoljni definicijama psihoterapije na koje smo nalazili, članovi redakcije ePsihijatra postavili su 2 pitanja psihoterapeutima, kako bi saznali šta oni smatraju da su pravi odgovori.

(1) Šta je za vas psihoterapija?

(2) Šta za vas nije psihoterapija?

Prvi odgovor stigao je od Maše Valkanu, sistemskog porodičnog terapeuta (u edukaciji). Continue reading