Zloupotreba alkohola kod studenata medicine

Studija Mejo klinike pokazala je da su studenti medicine pod povišenim rizikom za zloupotrebu alkohola zbog finansijskih problema i troškova studija medicine u SAD-u, ali i zbog sindroma izgaranja.

“Naši nalazi jasno pokazuju da postoje razlozi za zabrinutost”, rekao je glavni istraživač, dr Lizelot Dajerbaj, internista na Mejo Klinici u Ročesteru. “Preporučujemo da institucije počnu da kreiraju višeslojna rešenja u vezi sa sindromom izgaranja, finansijskim problemima i zloupotrebom alkohola među studentima.” 

Studija je pokazala da među studentima medicine postoji značajno više problema sa zloupotrebom alkohola, ali nije dokazala uzročno-posledičnu vezu. Istraživači su poslali upitnike na adrese 12.500 studenata medicine, a odgovore su dobili od oko jedne trećine. Istraživači su otkrili da je oko 1400 studenata prijavilo da ima probleme sa zloupotrebom alkohola ili zavisnošću. Ovaj broj čini oko jednu trećinu učesnika u studiji, dok, poređenja radi, slične probleme prijavljuje tek 16% drugih ispitanika koji nisu studenti medicine. Studenti medicine imali su problema sa alkoholom duplo češće od hirurga, internista i osoba koje nisu studenti medicine.

Istraživači su pronašli jake veze sa izgaranjem i emocionalnom iscrpljenošću, sa zloupotrebom alkohola. Drugi faktori rizika su uključivali dugove zbog školarine, ali su pod rizikom i studenti koji nisu u vezi, kao i mlađi studenti.

Leave a Reply

Your email address will not be published.