Problemi ponašanja kod dece i adolescenata

Šta podrazumevamo pod pojmom poremećaji u ponašanju?
PrepoznatljivostTo su ponavljani i trajni obrasci ponašanja koji izlaze iz okvira opšteprihvaćenih normi za određenu sredinu ili određeni uzrast u smislu nepoštovanja socijalnih normi i ugrožavanja prava drugih ljudi, kao što su: nasilno ponašanje, napuštanje škole, zloupotreba psihoaktivnih supstanci, maloletnička trudnoća i drugo. Osnovne karakteristike ovako definisanih poremećaja ponašanja su:

  • Multipla determinisanost
  • Različitost pojavnih oblika
  • Višestruke negativne posledice
  • Prediktivnost za nastajanje ozbiljnih poremećaja na starijem uzrastu

Različite oblike poremećaja ponašanja povezuje zajednička etiologija kao i tendencija da se javljaju udruženo. Zapravo, u pitanju je proces čiji je početak neevidentan i teško prepoznatljiv. Continue reading