Sezonski afektivni poremećaj

Šta je sezonski afektivni poremećaj?

Sezonski afektivni poremećaj je vrsta depresije koja se javlja iznova u jesenjem i zimskom periodu, a prolazi u proleće i leto. Zbog cikličnog javljanja, povremeno se naziva i „rekurentna (povratna) zimska depresija“.

Mnogi simptomi sezonskog afektivnog poremećaja slični su simptomima tipične depresije:

 • Loše raspoloženje (često većeg intenziteta u jutarnjim časovima)
 • Manjak energije
 • Manjak volje
 • Manje interesovanja za život
 • Nemogućnost da se uživa u stvarima koje inače pričinjavaju zadovoljstvo
 • Iritabilnost
 • Manja potreba za kontaktom sa drugim ljudima
 • Manje interesa za seks

Međutim, simptomi sezonskog afektivnog poremećaja mogu i da se razlikuju. U tipičnoj depresiji najčešće je prisutan gubitak apetita i gubitak na težini, dok osobe koje pate od sezonskog afektivnog poremećaja uglavnom jedu više i dobijaju na težini.

Ukoliko patite od ovog poremećaja, verovatno imate problema da ustajete iz kreveta u zimskom periodu i često ste pospani i tokom dana.

Koliko je čest ovaj problem?

Većina ljudi će pokazivati blagi dobitak na težini i gubitak energije u zimskom periodu. Ova pojava je pomalo nalik hibernaciji koja postoji kod nekih životinjskih vrsta i ne može se smatrati psihijatrijskim problemom. Ukoliko vam ovi simptomi predstavljaju ozbiljan problem i kompromituju vaše svakodnevno funkcionisanje, onda postoji verovatnoća da se radi o sezonskom afektivnom poremećaju.

Šta je uzrok?

Uzrok je najverovatnije smanjeno izlaganje dnevnoj svetlosti. Tokom zime veći deo vremena provodimo u zatvorenim prostorijama i manje smo izloženi svetlosti. Ovo može da dovede do poremećaja u metabolizmu serotonina što dovodi do gore opisanih simptoma

Samopomoć

 • Provodite što više vremena napolju, osobito u toku dana.
 • Redovno se bavite fizičkom aktivnošću.
 • Razgovarajte o tome sa porodicom i prijateljima kako bi bolje shvatili šta se događa sa vama. Podrška okoline je veoma važna.

Svetlosna terapija

Ova vrsta terapije osmišljena je kao zamena za prirodnu svetlost kojoj se ne izlažemo u dovoljnoj meri. Najčešće se poboljašnja vide nakon nedelju dana terapije. Neželjeni efekti su retki i blagi.

Lekovi

Antidepresivi mogu biti od pomoći u terapiji sezonskog afektivnog poremećaja. Mali je broj studija koji je poredio terapijske modalitete za ovaj poremećaj, ali neki rezultati ukazuju na to da su svetlosna terapija i antidepresivi jednako efikasni.