Zašto nismo onakvi kakvi smo očekivali da ćemo biti?

Кada se setimo sebe kakvi smo bili u prošlosti, ta osoba nam deluje kao neko drugi. Shvatimo koliko su se naše ličnosti i ukus promenili tokom godina. Međutim, obično kada gledamo ispred sebe, u budućnost, nekako očekujemo da ćemo ostati isti, izjavio je tim psihologa opisujući istraživanje koje su sproveli o ljudskoj samo-percepciji.

Oni su ovaj fenomen nazvali „kraj istorije iluzije“, u kojoj ljudi teže da „potcenjuju koliko će se promeniti u budućnosti“, navodi se u njihovom istraživanju koje je uključivalo više od 19.000 ispitanika starosti od 18 do 68 godina,  navodeći da ta težnja opstaje od tinejdžerskih dana sve do penzionisanja. Continue reading

Različita viđenja shizofrenije u savremenoj psihijatriji

U Njujorku Tajmsu objavljena je tokom januara ove godine serija članaka psihijatara sa dijametralno suprotnim stavovima o shizofreniji. Svima učesnicima ove debate zajedničko je to da su stručnjaci za mentalno zdravlje i da su cenjeni stručnjaci. Sličnost tu prestaje: stavovi koje su izneli, nemoguće je pomiriti. U ovom tekstu, Matej Vilotijević pokušava da rezimira nepomirljive stavove koje savremeni psihijatri imaju o shizofrenije.

——————————————————————————————————————–

Neretko se mogu čuti različita viđenja shizofrenije kao poremećaja, kao i različiti pogledi o načinu na koji se ovaj poremećaj treba tretirati. Nekada su ta mišljenja u toj meri različita, da se može slobodno reći da su kontradiktorna. Dok jedan deo psihijatara gleda na shizofreniju kao na poremećaj sa jasnom patologijom, pri čemu su osobe sa shizofrenijom potencijalno opasne i tebaju zakonski biti hospitalizovane, drugi deo smatra da psihopatologija ovog poremećaja nije do kraja razjašnjena i da osobe sa ovim poremećajem, kao i njihove porodice, trebaju imati pravo na izbor da li žele biti hospitalizovane. Continue reading