Sreća i shizofrenija

Premda shizofrenija važi za najozbiljniji psihijatrijski poremećaj (veliki kritičar psihijatrije Tomas Sas nazvao ju je “psihijatrijskom svetom kravom”), novo istraživanje sa Medicinskog fakulteta u San Dijegu pokazuje da dijagnoza shizofrenije ne isključuje mogućnost srećnog života.

Studija o sreći i shizofreniji objavljena je u najnovijem broju časopisa Schizophrenia Research. Jedan od autora studije, profesor Dilip Džeste kaže: “Ljudi često misle da je sreća u shizofreniji oksimoron. Bez želje da umanjujem patnju koju shizofrenija donosi, rezultati ove studije pokazuju da srećan život nije nedostižan i za osobe kojima je dijagnostikovana shizofrenija”. 

Istraživanje je sprovedeno u formi ankete među osobama koje imaju shizofreniju i rezultat pokazuje da 37% ispitanika prijavljuje da je većinu vremena (ili stalno) srećna. Ono što je posebno zanimljivo, to je da sreća  nije bila u vezi sa trajanjem shizofrenije ni sa ozbiljnošću simptoma, kao ni sa kognitivnim, psihološkim ili fizičkim stanjem, a ni sa socioekonomskim statusom. Faktori koji su uticali na sreću su rezilijentnost i optimizam. Istraživači smatraju da se na ove faktore može uticati korišćenjem tehnika svesnosti (mindfulness) ili kroz bihejvioralne terapijske tehnike.

Podaci u studiji zasnovani su na anketi koja je sprovedena na 72 ispitanika i 64 ispitanika u kontrolnoj grupi, gde je srednji uzrast u obe grupe bio 50 godina. Ispitanici su procenjivali sreću u proteklih nedelju dana.

“Osobe sa shizofrenijom bile su upadljivo manje srećne nego osobe iz kontrolne grupe”, rekao je Barton Palmer, jedan od autora studije, “ali je impresivno to da je skoro 40% ispitanika izjavilo da je srećno, kao i to da je ta sreća povezana sa faktorima na koje možemo da utičemo i koje možemo da povećamo”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.