ePsihijatar anketa: Šta (ni)je psihoterapija? [3]

  Katarina Pfaf-Krstić, sertifikovani transakcioni analitičar, na naša pitanja odgovorila je ovako:

1. Šta je za vas psihoterapija?

Moje shvatanje jeste da je psihoterapija baš to što joj ime kaže – terapija duše. U realnosti, to znači da  psihoterapija predstavlja niz aktivnosti klijenta kojim on/a otkrivaju šta je ono što ih   sprečava da žive kvalitetnim, ispunjenim životom. Uloga psihoterapeuta je da te aktivnosti  nekada samo prati a nekada i usmerava uz dogovor sa klijentom o tome koji je cilj zajedničkog rada.
2. Šta za vas nije psihoterapija?
Psihoterapija nije “čarobni štapić” kojim će klijent da dobije direktive kako i šta da radi da bi mu/joj bilo “bolje”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.