Visok IQ i anksioznost kod autistične dece

Često se dešava da su deca sa autizmom anksiozna. Naučnici su nedavno pokušali da pruže odgovore šta je pravi uzrok tome?

Znajući da njihovo ponašanje nije društveno prihvatljivo, ali u nemogućnosti da ga kontrolišu, mnoga deca sa autizmom bivaju anksiozna i zabrinuta.

Visok IQ, dobro poznavanje socijalnih veština i agresivnost koja se javlja uz to može da doprinese pojavi anksioznosti kod dece sa autizmom, prema studiji nedavno objavljenoj u časopisu Journal of the American Academy of Child and Adolescent.

Iako anksioznost nije jedna od osnovnih teškoća koja se javlja kod ovog poremećaja mnoge osobe sa autizmom su veoma zabrinute, posebno u socijalnim situacijama. Istraživanja su pokazala da su deca sa autizmom, koja imaju veći IQ više anksiozna nego ona sa nižim skorovima, ali su razlozi za ovakvo stanje tada bili nedovoljno jasni.

U novijoj studiji, istraživači su istraživali vezu između dijagnoze autizma i koeficijenta IQ, svesti o prihvatljivom društvenom ponašanju, agresivnosti i godina starosti. Oni su posmatrali 231 dete uzrasta od 2-9 godina i ocenjivali njihov IQ koristeći jedan od pet upitnika, na osnovu starosti i sposobnosti dece. Oni su takođe koristili Parent skale kao sistem procene ponašanja kako bi se izmerila dečja anksioznost, poznavanje socijalnih veština i agresivnost.

Deca sa dijagnozom Aspergerovog sindroma, imala su najveću anksioznost, zatim ona koja imaju nespecifični pervazivni razvojni poremećaj, dok su oni sa dijagnozom dečjeg autizma imali najmanji stepen anksioznosti, kako je studija otkrila.

Deca koja imaju visok IQ su više zabrinuta ako imaju bolje razumevanje socijalnih veština i agresivniji su u poređenju sa onima koji su manje agresivni, a koji imaju slabe socijalne veštine. To bi mogla da bude tačna pretpostavka, znajući da njegovo ponašanje nije društveno prihvatljivo, ali u nemogućnosti da ga kontroliše dete može postati anksiozno.

Odnos između ovih faktora, kako je studija pokazala, ima više nijansi kod dece predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta nego kod male dece. U svakom slučaju, agresivnost i razumevanje socijalnih veština su povezane sa pojačanom anksioznošću. Međutim deca koja imaju nizak IQ i pokazuju malo agresivnosti ne pokazuju nikakvu razliku u svojoj anksioznosti, bez obzira na nivo njihovog socijalnog razumevanja. Rezultati sugerišu da je merenje težine/ozbiljnosti  autizma  veoma komplikovano i ne može se uraditi izolovano od drugih faktora, kao što su to rezultati IQ.

Simptomi anksioznosti koji se mogu prepoznati kod autizma:

Lako gube strpljenje

Teškoće koncentracije

Teškoće sa spavanjem

Depresija

Preokupacija jednom temom ili stvari

Fizički simptomi uključuju:

Prekomernu žeđ

Stomačne tegobe

Lako pražnjenje creva

Često mokrenje

Gasove

Bolove u mišićima

Glavobolje

Vrtoglavice

Drhtanje, tremor

Ubrzano lupanje srca

Leave a Reply

Your email address will not be published.