Izbor terapije za depresiju – psihoterapija, antidepresivi ili kombinacija?

Depresija spada u najčešće probleme mentalnog zdravlja zbog čega je i osmišljen ogroman broj različitih tretmana. Postoji široka paleta antidepresiva sa različitim načinom delovanja i za različite tipove depresije; takođe, postoje brojni psihoterapijski modaliteti, često veoma različiti

 u pristupu. Postoje brojni dokazi da su i psihoterapija i lekovi efikasni u lečenju depresije, što često stvara nedoumice pri izboru terapije. Da li je psihoterapija bolji izbor ili su lekovi pak efikasniji? Šta je pravi izbor za mene? Neretko se ljudi odlučuju za psihoterapiju iz straha da lekovi izazivaju ozbiljne neželjene efekte ili iz straha da ne postanu zavisni. (Informacije o tome kako antidepresivi deluju na organizam možete dobiti ovde.) Sa druge strane, postoje osobe kojima razgovor ne prija, pa se iz tog razloga odlučuju za lekove. Stručnjaci iz oblasti mentalnog zdravlja suočavaju se i sa dodatnim dilemama – ukoliko se odluče za terapiju lekovima, pravilan odabir i doza leka je od presudnog značaja.

Metaanalize pokazuju da ne postoji značajna razlika u efikasnosti farmakoterapije i psihoterapije, ali da je u svim slučajevima kombinacija ova dva pristupa superiornija. Tim lekara i psihologa sa Univerziteta u Kaliforniji je pokazao da kombinovani pristup lečenju depresije dovodi do najboljeg poboljšanja kvaliteta života, u poređenju sa isključivo farmakoterapijskim ili samo psihoterapijskim pristupom, mada postoje i stručnjaci koji smatraju da ovakav pristup treba “čuvati” za dugotrajne i teške depresivne epizode i da u najvećem broju slučajeva u praksi nije potreban kombinovan tretman.

Još jedna metaanaliza pokazuje da nema razlike u terapijskom efektu antidepresiva i psihoterapije, ali da psihoterapija ima jednu važnu prednost u odnosu na lekove, a to je manji broj relapsa nakon prekida tretmana. Čini se da psihoterapija ima dugotrajnije efekte od lekova i da ima moć da u većem broju slučajeva spreči ponovnu pojavu simptoma nakon prekida tretmana!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.